Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν. 4957/2022)

  • Συντάχθηκε 09-02-2023 15:42 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Επισυνάπτεται Προκήρυξη της Κοσμήτορος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Καθηγήτριας κ. Κολοκοτσά Δ. και σχετικό έντυπο αίτησης, για Πρόσληψη (3) τριών Εντεταλμένων Διδασκόντων στο εαρινό εξάμηνο 2022-23 στη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ.


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012