Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αιτήσεις Στέγασης μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για το 2022-2023

 • Συντάχθηκε 02-03-2023 13:28 από Dimitra Athenaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες ότι κατά την 614/22.02.2023 συνεδρίαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3, του Κανονισμού Στέγασης 2022 για τη στέγαση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.

  Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, 23:59.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη σελίδα υποβολής αιτήσεων. Τα δικαιολογητικά (ίδια με αυτά που υποβάλλουν οι προπτυχιακοί φοιτητές) βρίσκονται στη σελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου τίτλου του ίδιου κύκλου σπουδών:

  • οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή στο 2ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • οι ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται στο 1ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Σημείωση: στην ηλεκτρονική αίτηση, στην ενότητα «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ», οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να τσεκάρουν και τα τρία checkboxes για να προχωρήσουν. Το λεκτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη ενότητα αφορά σε προϋποθέσεις αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους.

  Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Αν υπάρχουν απορίες μπορούν να λυθούν είτε επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της φοιτητικής μέριμνας τηλ 28210-06258, 37287 είτε αποστέλλοντας email στο τμήμα της φοιτητικής μέριμνας (merimna<στο>tuc.gr).

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η ενημέρωση για την πορεία ελέγχου της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένα με αποστολή μηνυμάτων στο ιδρυματικό σας email, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα των ακαδημαϊκών ανακοινώσεων.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012