Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει μέσω του Προγράμματος Erasmus+ τη λειτουργία ενός μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Η πρωτοβουλία αυτή αποκρυσταλλώνεται στη δράση η οποία φέρει τον τίτλο "Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές" (Erasmus+ Master Loans) και στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund).

Τα φοιτητικά δάνεια πραγματοποιούνται με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και προσφέρουν: α) χαμηλούς τόκους, β) δυνατότητα αποπληρωμής πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, γ) ένα χρόνο περίοδο χάριτος πριν την αποπληρωμή, δ) δωρεάν ασφάλιση θανάτου και ανικανότητας ε) ένα επιπλέον χρόνο κατόπιν αιτήσεως στ) καμία διάκριση στους αιτούντες.

Το ποσό λήψης δανείου ορίζεται ως 12.000 για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που διαρκούν ένα έτος και 18.000 ευρώ για διετή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Τα ποσά αυτά καλύπτουν  δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου είναι οι φοιτητές:

 • να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών,
 • να έχουν γίνει αποδεκτοί σε ένα πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών πλήρους φοίτησης (full time) όχι μερικής φοίτησης (part-time)
 • να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε μία από τις Χώρες του Προγράμματος, (δηλαδή σε μία από τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μία συνεργαζόμενη όπως FYROM, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία, Τουρκία), διαφορετική από τη χώρα στην οποία έχουν ολοκληρώσεις τις προπτυχιακές τους σπουδές ή που διαμένουν μόνιμα.
 • να φοιτήσουν σε Ίδρυμα που κατέχει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Erasmus
 • να πραγματοποιήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών σε μία χώρα και όχι μόνο ένα μέρος του (π.χ. ένα εξάμηνο ή ένα τρίμηνο).

Οι Τράπεζες που χορηγούν μέχρι στιγμής δάνεια στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Master Loans είναι οι παρακάτω, ενώ αναμένεται η ένταξη κι άλλων ακόμα Τραπεζών στο υπάρχον σχήμα.

 1. Micro Bank (Ισπανία) Εισερχόμενοι/ εξερχόμενοι φοιτητές προς/από την Ισπανία
 2. Banque Populaire (Γαλλία) Εισερχόμενοι/ εξερχόμενοι φοιτητές προς/από τη Γαλλία
 3. Caisse d' Epargne (Γαλλία) Εισερχόμενοι/ εξερχόμενοι φοιτητές προς/από τη Γαλλία
 4. Future Finance Loan Corporation (Ηνωμένο Βασίλειο) Εισερχόμενοι/ εξερχόμενοι φοιτητές προς/από το Ηνωμένο Βασίλειο
 5. University of Luxembourg (μόνο για εισερχόμενους φοιτητές στο Λουξεμβούργο)
 6. Finansbank (μόνο για εξερχόμενους από την Τουρκία)
 7. Πανεπιστήμιο Κύπρου  (αφορά  φοιτητές που διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες του προγράμματος Erasmus +  και επιθυμούν να εγκατασταθούν  στην Κύπρο και να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εξαιρούνται οι μη Κύπριοι φοιτητές που έχουν αποκτήσει πτυχίο Bachelor στην Κύπρο).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ν' απευθύνονται κατ' ευθείαν στις Τράπεζες που συμμετέχουν στο σχήμα, και να υποβάλλουν αίτημα το οποίο θα συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 1ου κύκλου σπουδών και μία απόδειξη κατάθεσης διδάκτρων ή μία βεβαίωση αποδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μαζί με βεβαίωση η οποία πιστοποιεί το ύψος των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τις Συχνές Ερωτήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012