Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη για Κινητικότητα για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ προσωπικού σε χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+/ Σχέδιο:2022-1-EL01-KA171-HED-000068651

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία ή για επιμόρφωση. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651 προβλέπονται οι κινητικότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με προθεσμία υλοποίησής τους την 31-8-2024.

 

 

ΧΩΡΑ/ΙΔΡΥΜΑ

 

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια μετακίνησης (ημέρες)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Universidad de la Republica

1

5+2

ΜΠΕΝΙΝ University of Abomey-Calavi

4

5+2

ΑΛΓΕΡΙΑ University Kasdi Merbah Ouargla 

1

5+2

ΙΟΡΔΑΝΙΑ Jordan University of Science and Technology 

1

5+2

ΙΟΡΔΑΝΙΑ Yarmouk University

1

5+2

Καλείται το Διδακτικό/Διοικητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό: μόνιμοι, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο διδασκαλίας ή επιμόρφωσης στους Εταίρους του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@tuc.gr (υπόψιν κου Παϊζάκη) έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό σας e-mail και στο θέμα του e-mail να αναφέρει: "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"- Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου: 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012