Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Π.Κ., Σχέδιο: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126793

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και 31  Δεκεμβρίου 2024, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Παρασκευή  25 Αυγούστου 2023 μέχρι και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 έως της 16:00. Στο θέμα του e-mail να αναφέρουν:  

  Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126793 .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό σας e-mail !!!

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012