Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Π.Κ., Σχέδιο: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126793 Β' Πρόσκληση

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από 4 Μαρτίου 2024 μέχρι και 31  Ιουλίου  2025, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Δευτέρα  27 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα  15 Ιανουαρίου 2024 έως της 16:00. Στο θέμα του e-mail να αναφέρουν:  

  Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126793 .

 

  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό σας e-mail !!!
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012