Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 - «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη μιας ανοιχτής, ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας (ΨΠ) για το σχεδιασμό και τη δημιουργία Διάχυτων Ψηφιακών Παιχνιδιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (pervasive augmented reality games) τα οποία θα παίζονται μέσω κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά, ταμπλέτες) με σκοπό το μάρκετιγκ και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας βασικές αρχές, τακτικές και μηχανισμούς από το χώρο των παιχνιδιών (παιχνιδοποίηση-gamification).

Συγκεκριμένα, η ΨΠ θα παρέχει ένα εργαλείο σχεδιασμού, δημιουργίας και διαχείρισης (επεξεργασία σεναρίου, σκηνών, χαρακτήρων, πλοκής κλπ) και προσαρμογής Διεπαφής Χρήστη. Το εργαλείο θα βασίζεται σε ένα μοντέλο αναπαράστασης παιχνιδιού το οποίο θα περιγράφεται από μια τυπική γλώσσα (formal language) η οποία στη συνέχεια θα παρέχεται ως είσοδος στη μηχανή εκτέλεσης για την αναπαραγωγή του παιχνιδιού. Το παίξιμο του παιχνιδιού θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές (player application) η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πράξης.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού του παιχνιδιού θα καθορίζεται και η πολιτική στοχευμένης διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τοπικών (σε σχέση με το χώρο εξέλιξης ενός παιχνιδιού) επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής του παιχνιδιού θα έχει τη δυνατότητα να εντάσσει στο σενάριο εξέλιξής του τα σημεία (χρονικά ή/και γεωγραφικά) στα οποία θα λαμβάνουν χώρα οι προωθητικές δράσεις και ενέργειες με τρόπο διάφανο και ομαλό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο διττός στόχος της μη διατάραξης της ροής του παιχνιδιού αφενός και της επικοινωνίας στο χρήστη του κατάλληλου προωθητικού μηνύματος αφετέρου. Προς την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, η γλώσσα περιγραφής του παιχνιδιού θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία μοντελοποίησης (modeling elements). Τέλος, η ΨΠ θα ενσωματώνει εργαλεία και μηχανισμούς επιχειρηματικής ανάλυσης (business analytics) των συλλεχθέντων δεδομένων και τα εξαγόμενα συμπεράσματα θα διατίθενται τόσο στις επιχειρήσεις για την αξιολόγηση των παρεχόμενων πακέτων και υπηρεσιών και την προώθηση νέων προϊόντων όσο και στους επίσημους φορείς για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση των ανάλογων πολιτικών και τη χάραξη στρατηγικών.

Πέραν της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η ΨΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών (πχ. σε αρχαιολογικούς χώρους, γεωπάρκα, κλπ), παιχνιδιών για την ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου μιας περιοχής, παιχνιδιών αναψυχής για την ενίσχυση της εμπειρίας των τουριστών (π.χ. διάχυτα παιχνίδια στους χώρους ενός ξενοδοχείου), καθώς και καθαρών πολιτιστικών δράσεων με ευρεία συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων.

Για την επικοινωνία αλλά και την αξιολόγηση της ΨΠ, στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική επίδειξη δύο τουλάχιστον διάχυτων παιχνιδιών σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης με έμφαση σε τουρισμό, πολιτισμό και γνώση. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των πιλοτικών παιχνιδιών θα γίνει σε συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς από την κοινότητα πρακτικής (Community of Practice) η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Στοιχεία πράξης:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης
Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» 
Φορέας Εκτέλεσης: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ομ. Καθηγητής Σταύρος Χριστοδουλάκης
Ημερομηνία έναρξης της Πράξης: 15/03/2019.
Ημερομηνία λήξης της Πράξης: 14/03/2022.
Συνολικό Κόστος Πράξης: 198.786,27 €

Σελίδα του έργου στο Facebook: https://www.facebook.com/g4mTuc 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012