Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 - «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης»

Τίτλος  

Title

«Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης»

Infrastructure upgrade of the Technical University of Crete

Περιφέρεια

Region

Κρήτης

Crete

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Operational Programme

Κρήτη 2014-2020

Crete 2014-2020

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Technical University of Crete

Προϋπολογισμός / Budget  

€1.700.000 / €1,700,000.00

Αξία σύμβασης / συμβάσεων

 € 1.590.779,88
Ημερομηνία ένταξης 29/3/2018
Κωδικός ΟΠΣ 5010664

Ταμείο 

Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

European Regional Development Fund (ERDF)

Περιγραφή  

 

Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών ώστε να είναι δυνατή η παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης μέσω των ακόλουθων δράσεων: Α. Δημιουργία υποδομών τηλεκπαίδευσης και e-learning. Β. Δημιουργία υποδομών VDI (Virtual desktop infrastructure). Γ. Αναβάθμιση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής δικτυακής υποδομής για την υποστήριξη των Α και Β. Επίσης θα ενισχυθούν σε εξοπλισμό οι Δομές Αριστείας «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Αγροτική Ανάπτυξη» και «Ενέργεια».

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών προϋποθέσεων ώστε να καταστήσουν την ηλεκτρονική μάθηση βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Οι φοιτητές / σπουδαστές θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες καταργώντας γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που υπάρχουν στις συμβατικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα θα επενδύσει στην αναβάθμιση του εξοπλισμού Δομών Αριστείας του Ιδρύματος, άμεσα συνυφασμένων με τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Περίοδος υλοποίησης

03/12/2019/2019-05/10/2022

Φωτογραφικό υλικό:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012