Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων κατά το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι:

Email: dpo<στο>tuc.gr  

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πολυτεχνείο Κρήτης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Κτήριο (Λ) Επιστημών
4ος όροφος, Α' Πτέρυγα
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012