Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 03-03-2023 13:01 03-03-2023 13:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 03-03-2023 08:13 03-03-2023 08:13
Πρόσκληση Πλήρωσης της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-03-2023 13:12 01-03-2023 13:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης για δεκαοκτώ (18) μήνες με Μεταδιδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 01-03-2023 10:06 01-03-2023 10:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 3430/03-02-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Χημικού Μηχανικού Υπ. Διδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 28-02-2023 09:47 28-02-2023 09:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα EURECA-PRO/ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή ΚΕ ΕΛΚΕ 82358. 24-02-2023 11:30 24-02-2023 11:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 01-02-2023 10:43 22-02-2023 14:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 20761/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 21-02-2023 13:43 21-02-2023 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 20-02-2023 11:01 20-02-2023 11:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για τέσσερις (4) μήνες για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 15-02-2023 10:03 15-02-2023 10:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου στο επιστημονικό πεδίο "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" στη Σχολή ΗΜΜΥ ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635. 14-02-2023 14:05 14-02-2023 14:05
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 10-02-2023 10:40 10-02-2023 10:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22651/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82659. 10-02-2023 09:59 10-02-2023 09:59
Σχολή ΑΡΜΗΧ_ Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23 10-02-2023 09:10 10-02-2023 09:10
Σχολή ΑΡΜΗΧ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23. 10-02-2023 08:44 10-02-2023 08:44
Προκήρυξη για Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν. 4957/2022) 09-02-2023 15:42 09-02-2023 15:42
Σχολή ΜΠΔ_Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων Επίκουρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023 07-02-2023 13:18 07-02-2023 13:18
Σχολή ΜΠΔ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023.. 07-02-2023 13:14 07-02-2023 13:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82398. 07-02-2023 11:36 07-02-2023 11:36
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων Σχολή ΜΗΧΟΠ 07-02-2023 10:46 07-02-2023 10:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εργαστηριακών και φροντιστηριακών αναγκών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-23 Σχολή ΜΗΧΟΠ 06-02-2023 09:14 06-02-2023 09:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324. 06-02-2023 09:10 06-02-2023 09:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 - Σχολή ΗΜΜΥ 03-02-2023 15:20 03-02-2023 15:20
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων - Σχολή ΗΜΜΥ 03-02-2023 15:15 03-02-2023 15:15
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ 03-02-2023 13:32 03-02-2023 13:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (4) μήνες με διπλωματούχο Χημ. Μηχανικό ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 03-02-2023 12:13 03-02-2023 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο Νομικής ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 03-02-2023 09:10 03-02-2023 09:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561 02-02-2023 13:12 02-02-2023 13:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28628/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμαβσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 27-01-2023 10:39 27-01-2023 10:39
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 25-01-2023 13:30 25-01-2023 13:30
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012