Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Νόμος για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

 • Συντάχθηκε 06-09-2010 13:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας κοινοποιούμε έγγραΦο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα την εφαρμογή του νόμου περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, προκειμένου να ενημερωθείτε για την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.


  Ε. Παπαδογεωργάκη
  Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012