Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση της Συγκλήτου για τις Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

 • Συντάχθηκε 03-06-2020 10:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-06-2020 12:46

  Για επίσημη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, παρατίθενται συνημμένα τα εξής δημόσια έγγραφα: 

  1. η αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 527/28.05.2020) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
    
  2. η αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
    

  Σημείωση: Η απόφαση της Συγκλήτου (χωρίς ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) είχε κοινοποιηθεί εσωτερικά για άμεση ενημέρωση των μελών της Πολυτεχνικής κοινότητας ήδη από την Παρασκευή 29.05.2020 στην ενότητα "Ανακοινώσεις της Διοίκησης". 

   

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου

  Χαβρέ Δήμητρα

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012