Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομόφωνη Απόφαση της 529ης/30.06.2020 Συγκλήτου για τη λειτουργία του Ιδρύματος κατά τη θερινή περίοδο του 2020

 • Συντάχθηκε 01-07-2020 10:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 01-07-2020 13:36

  Σύμφωνα με το εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος, η συντονισμένη ακαδημαϊκή δραστηριότητα διακόπτεται από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου έως την έναρξη της επαναληπτικής εξεταστικής. Για το έτος 2020, το διάστημα αυτό εκτείνεται από 1 Αυγούστου 2020 (Σάββατο) έως και 25 Αυγούστου 2020 (Τρίτη). Στο διάστημα αυτό ωστόσο συνεχίζεται η διοικητική λειτουργία, η ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και μεμονωμένες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως η εκπόνηση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, η αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων, κ.ο.κ. Εξαίρεση αποτελεί το διάστημα του Αυγούστου, κατά το οποίο το Ίδρυμα παραμένει κλειστό για λόγους καλύτερου προγραμματισμού του έργου του και των θερινών διακοπών των υπαλλήλων του, καθώς και για λόγους εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας.

  Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί φέτος με την πανδημία της ασθένειας COVID-19, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα παραμείνει κλειστό από 8 Αυγούστου 2020 (Σάββατο) έως και 16 Αυγούστου 2020 (Κυριακή). Κατά το διάστημα αυτό:

  1. Δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος, πλην της φύλαξης. Η πύλη του Ιδρύματος θα παραμείνει κλειστή όλες τις ημέρες και ώρες.
    
  2. Η πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη για όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας, εφόσον χρειαστεί, θα είναι ελεύθερη με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
    
  3. Η πρόσβαση για περίπατο και άθληση (χωρίς όχημα, για λόγους ασφαλείας) θα επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εκτός από τις νυκτερινές ώρες (12 πμ – 6 πμ).
    
  4. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι. Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δεν θα λειτουργούν σε κανένα κτήριο, το ίδιο όμως πρέπει να ισχύει και για τις μικρές μονάδες, η λειτουργία των οποίων είναι στη διακριτική διαχείριση των μελών της Πολυτεχνικής κοινότητας.
    
  5. Για το διάστημα αυτό, δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος αδείας και η έγκρισή του για καμία κατηγορία προσωπικού, καθώς είναι αυτονόητο ότι όλο το προσωπικό θα απουσιάζει με άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο.
    
  6. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΕΤΕΠ, όπου καταγράφονται οι κανονικές άδειες, θα χρεωθεί ΚΑΝΟΝΙΚΗ άδεια 5 ημερών. Άλλα είδη αδειών (εκπαιδευτικές, αναρρωτικές, ειδικού σκοπού, …) δεν γίνονται αποδεκτά, καθώς το Ίδρυμα, μη όντας σε λειτουργία, δεν μπορεί να ασκήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του.
    
  7. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που δεν επιδέχονται καμία αναβολή, ενδέχεται συγκεκριμένοι υπάλληλοι να εργασθούν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς να χρεωθούν άδεια για τις αντίστοιχες ημέρες εργασίας. Για τέτοιες εξαιρέσεις, απαιτείται η εκ των προτέρων υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Μονάδας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, για την ανάγκη που θα εξυπηρετηθεί, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

   

  Για τις υπόλοιπες ημέρες του χρονικού διαστήματος από 01.08.2020 (Σάββατο) έως και 25.08.2020 (Τρίτη) θα ισχύουν τα εξής:

  1. Η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μονομελών και συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων και επιτροπών, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγοντα θέματα. Η απουσία του προσωπικού όλων των κατηγοριών, η συμμετοχή του οποίου είναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτών των οργάνων και επιτροπών, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης σχετικής αδείας.
    
  2. Η δυνατότητα απουσίας του προσωπικού όλων των κατηγοριών, κατόπιν έγκαιρης υποβολής αιτήματος αδείας  (με τις συνήθεις διαδικασίες κάθε κατηγορίας προσωπικού) και ενημερώσεως της μονάδας στην οποία ανήκουν, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία της μονάδας τους.
    
  3. Η δυνατότητα δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από τις αντίστοιχες επιτροπές.
    
  4. Η δυνατότητα διεξαγωγής ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, ακαδημαϊκών σεμιναρίων, θερινών σχολείων, ερευνητικών συναντήσεων, συνεδρίων και άλλων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή των οποίων διευκολύνεται κατά το θέρος.

   

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012