Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομόφωνη Απόφαση της έκτακτης 536ης/17.09.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου για το Κτιριακό Συγκρότημα του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Λόφο Καστέλλι

 • Συντάχθηκε 17-09-2020 18:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 17-09-2020 18:41

  Επισυνάπτεται η Ομόφωνη Απόφαση της έκτακτης 536ης/17.09.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

  για το Κτιριακό Συγκρότημα του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Λόφο Καστέλλι

   

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012