Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσπιση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Περιστατικού COVID-19 και ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής - Απόφαση 45ου Πρυτανικού Συμβουλίου

 • Συντάχθηκε 14-10-2020 13:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 10-11-2020 09:11

  Συνημμένα η απόφαση της 45ης/12.10.2020 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

  για την Θέσπιση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Περιστατικού COVID-19 και τον ορισμό Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

  (ανάρτηση στην Διαύγεια: ΨΑΣΒ469Β6Ν-ΒΕ5)

   

  Από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 10-11-2020 09:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 16-11-2020 16:38

  Για ευκολία πρόσβασης, παρατίθεται και ξεχωριστά το τμήμα με τα στοιχεία της Συντονιστικής Επιτροπής. 


  ...

  Ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

  1. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Πρόεδρος Επιτροπής)

  2. Λαγουδάκης Μιχαήλ, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας (Αντιπρόεδρος Επιτροπής)

  3. Βασιλάκου Βαρβάρα (Τεχνικός Ασφάλειας Πολυτεχνείου Κρήτης)

  4. Λαζαρίδης Μιχαήλ (Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΠΕΡ)

  5. Λιάβας Αθανάσιος (Κοσμήτορας  Σχολής ΗΜΜΥ)

  6. Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Κοσμήτορας  Σχολής ΜΗΧΟΠ)

  7. Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Κοσμήτορας  Σχολής ΑΡΜΗΧ)

  8. Τσουρβελούδης Νικόλαος (Κοσμήτορας  Σχολής ΜΠΔ)

  9. Αθενάκη Δήμητρα (Υπεύθυνη Φοιτητικής Εστίας)
    

  Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ορίζεται η κα Στέλλα Μηλιάκη, Υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. H επικοινωνία με τη Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 γίνεται (α) μέσω αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid<στο>tuc.gr και (β) τηλεφωνικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 28210-37006 ή στο 28210-06258.

  ...


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012