Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 24-12-2020 22:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 24-12-2020 22:36

  Ψήφισμα Συγκλήτου Πολυτεχνείου Κρήτης 
  (συνεδρίαση 544/23.12.2020)
   

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζει ομόφωνα τη διαφωνία της με τη νομοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της υποχρεωτικής εγγραφής αποφοίτων Κολλεγίων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), και μάλιστα χωρίς εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους των Ελληνικών Α.Ε.Ι., προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα. Η νομοθεσία αυτή υποβαθμίζει το επιστημονικό κύρος του Μηχανικού και οδηγεί στην υποτίμηση των τίτλων σπουδών των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών.

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει την εν λόγω διάταξη και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με το Τ.Ε.Ε. σε όλες τις ενέργειες που θα αναλάβει για να μην προχωρήσει η εγγραφή των αποφοίτων Κολλεγίων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012