Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομόφωνη Απόφαση της 550ης/26.02.2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

 • Συντάχθηκε 26-02-2021 19:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Επισυνάπτεται η ομόφωνη απόφαση της 550/26.02.2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

   

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012