Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση Δικαιούχων Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2021

 • Συντάχθηκε 09-12-2021 18:06 από Michail Lagoudakis Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: lagoudakis<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των δικαιούχων των Υποτροφιών Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος για το έτος 2021.

  Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για χρηματοδότηση πέντε (5) υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το χρηματικό ποσό για κάθε υποτροφία είναι $4.000 (ΗΠΑ) και αποτελεί δωρεά του Παγκρητίου Κληροδοτήματος [www.pancretanpef.org]. Οι υποτροφίες απονέμονται σε πέντε (5) φοιτητές, έναν από κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, που φοιτούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και βρίσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους.

  Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που έχουν τιμηθεί τα τελευταία χρόνια με το Βραβείο Αριστείας του Ιδρύματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιελάμβαναν την επιστημονική πρωτοτυπία του έργου, την μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και την επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή. Με απόφαση των αξιολογητών, οι φετινοί δικαιούχοι των Υποτροφιών Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος είναι οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές (αναγράφεται παράλληλα και ο τίτλος της ερευνητικής τους εργασίας):
   

  • Μαρία Κοκκινάκη   (Σχολή ΜΠΔ, 3ο εξάμηνο – επιβλέπων: Καθ. Ε. Γρηγορούδης)
   Ανάπτυξη Δείκτη Τιμών Έργων Τέχνης με Χρήση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και Ωφελιμιστικής Παλινδρόμησης
    
  • Παρασκευή Καραγιαννάκη   (Σχολή ΜΗΧΟΠ, 3ο εξάμηνο – επιβλέπουσα: Καθ. Δ. Βάμβουκα)
   Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Εκχύλιση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων σε Έδαφος και Πιθανές Χρήσεις αυτών ως Βελτιωτικών Εδάφους
    
  • Δήμητρα Κυριάκου   (Σχολή ΗΜΜΥ, 1ο εξάμηνο – επιβλέπων: Αν. Καθ. Φ. Κανέλλος)
   Βέλτιστη Διαχείριση Ενέργειας και Λειτουργία Πραγματικού Χρόνου Μικροδικτύων Κτιριακών Συγκροτημάτων Μεγάλης Κλίμακας
    
  • Χρυσή Λουράκη   (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, 3ο εξάμηνο – επιβλέπουσα: Καθ. Δ. Κολοκοτσά)
   Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αποτύπωση Κτιρίων με τη Μέθοδο LEED
    
  • Καλλιόπη Ράπτη   (Σχολή ΑΡΜΗΧ, 1ο εξάμηνο – επιβλέπουσα: Αν. Καθ. Α. Κωτσάκη)
   Η Συγκρότηση του Δικτύου των Μνημείων και των Μνημειακών Τόπων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στα Χανιά
    

  Η επίδοση των τίτλων των Υποτροφιών Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2021 θα πραγματοποιηθεί από την Πρόεδρο του Παγκρητίου Κληροδοτήματος κα Άννα Γιαννούλια κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00.


  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012