Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (Σχέδιο 2019-22): Προκήρυξη κινητικοτήτων για επιμόρφωση μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική

Διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (Σχέδιο 2019-22): Προκήρυξη κινητικοτήτων για επιμόρφωση μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική

 • Συντάχθηκε 31-05-2022 12:08 από Markos Ntoukakis Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 31-05-2022 12:44

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

      Το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητες με σκοπό την επιμόρφωση, σε μέλη του προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό: μόνιμοι, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ) του Π.Κ στα  Ιδρύματα University of Botswana, Rochester Institute of Technology (ΗΠΑ) και University of KwaZulu Natal (Νότια Αφρική).

     Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) έως και  την 6/6/2022, με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28210 37023 και στο erasmus-plus@isc.tuc.gr                                                                                                                                                        Γραφείο Erasmus


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012