Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση της 594ης Συγκλήτου για τη λειτουργία του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του θέρους 2022

 • Συντάχθηκε 31-05-2022 14:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σύμφωνα με το εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος, η συντονισμένη ακαδημαϊκή δραστηριότητα διακόπτεται από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου έως την έναρξη της επαναληπτικής εξεταστικής.

  Για το έτος 2022, το διάστημα αυτό εκτείνεται από 10 Ιουλίου 2022 έως και 31 Αυγούστου 2022. Στο διάστημα αυτό ωστόσο συνεχίζεται η διοικητική λειτουργία, η ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και μεμονωμένες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως η εκπόνηση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, η αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων, κ.ο.κ.

   

  Εξαίρεση αποτελεί το διάστημα του Αυγούστου κατά το οποίο το Ίδρυμα παραμένει κλειστό για λόγους καλύτερου προγραμματισμού του έργου του και των θερινών διακοπών των υπαλλήλων του, καθώς και για λόγους εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας.

  Για το διάστημα από 06.08.2022 (Σάββατο) έως και 21.08.2022 (Κυριακή) το Πολυτεχνείο Κρήτης θα παραμείνει κλειστό. Κατά το διάστημα αυτό:

  1. Δεν θα λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Γι' αυτό και η πύλη του Ιδρύματος θα παραμείνει κλειστή όλες τις ημέρες και ώρες.
  2. Η πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη για όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας, εφόσον χρειαστεί, θα είναι ελεύθερη με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
  3. Η πρόσβαση για περίπατο και άθληση θα επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εκτός από τις νυκτερινές ώρες (12 πμ - 6 πμ).
  4. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι. Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δεν θα λειτουργούν σε κανένα κτίριο, το ίδιο όμως πρέπει να ισχύει και για τις μικρότερες κλιματιστικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων είναι στη διακριτική διαχείριση των μελών της Πολυτεχνικής κοινότητας.
  5. Για το διάστημα αυτό, δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος αδείας απουσίας ή έγκρισή του για καμία κατηγορία προσωπικού, καθώς είναι αυτονόητο ότι όλο το προσωπικό θα απουσιάζει με άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο.
  6. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΕΤΕΠ, όπου καταγράφονται οι κανονικές άδειες, θα χρεωθεί ΚΑΝΟΝΙΚΗ άδεια εννέα (9) ημερών. Άλλα είδη αδειών (εκπαιδευτικές, αναρρωτικές, ειδικού σκοπού, …) θα εξετάζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που δεν επιδέχονται καμία αναβολή, ενδέχεται συγκεκριμένοι υπάλληλοι να εργασθούν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς να χρεωθούν άδεια για τις αντίστοιχες ημέρες εργασίας. Για τέτοιες εξαιρέσεις, απαιτείται είτε σχετική απόφαση της Διοίκησης, είτε η εκ των προτέρων υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή της Μονάδας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, για την ανάγκη που θα εξυπηρετηθεί, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

   

  Για τις υπόλοιπες ημέρες του χρονικού διαστήματος από 10.07.2022 έως και 31.08.2022 θα ισχύουν τα εξής:

  1. Η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μονομελών και συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων και επιτροπών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγοντα θέματα. Η απουσία του προσωπικού όλων των κατηγοριών, η συμμετοχή του οποίου είναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτών των οργάνων και επιτροπών, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης σχετικής άδειας απουσίας.
  2. Η δυνατότητα απουσίας του προσωπικού όλων των κατηγοριών, κατόπιν έγκαιρης υποβολής αιτήματος αδείας (με τις συνήθεις διαδικασίες κάθε κατηγορίας προσωπικού) και ενημερώσεως της μονάδας στην οποία ανήκουν, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία της μονάδας τους.
  3. Η δυνατότητα δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από τις αντίστοιχες επιτροπές.
  4. Η δυνατότητα διεξαγωγής ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, ακαδημαϊκών σεμιναρίων, θερινών σχολείων, ερευνητικών συναντήσεων, συνεδρίων και άλλων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή των οποίων διευκολύνεται κατά το θέρος. Τέτοιου είδους δραστηριότητες διεξάγονται μόνο εφόσον επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

   

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012