Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση της 596ης Συγκλήτου σχετικά με τη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης

 • Συντάχθηκε 30-06-2022 12:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Επισυνάπτεται η απόφαση της 596ης Συγκλήτου σχετικά με τη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης

   

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012