Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομόφωνο ψήφισμα της 602ης/15.09.2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

 • Συντάχθηκε 15-09-2022 13:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2022 18:32

  Ομόφωνο Ψήφισμα της 602ης/15.09.2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

  για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

   

  Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) έχουν αντικείμενο σε χώρους όπου παρατηρείται εγκληματικότητα και διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή ή αξιοπρέπεια. Τα περισσότερα προβλήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας λύνονται με εκτενή συζήτηση και αμοιβαία συνεννόηση. Ειδικότερα για τη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης, μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη ακαδημαϊκού, αλλά και διοικητικού, προσωπικού.

   

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012