Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σεμινάρια εκδοτών επιστημονικών περιοδικών του HEAL-Link για τη διαδικασία δημοσίευσης

 • Συντάχθηκε 21-03-2023 19:10 από Maria Ntaountaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntaountaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 21-03-2023 19:36

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες πρόκειται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης στους εν λόγω εκδότες. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι στοχευμένα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, θα είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσα μέλη του ΣΕΑΒ προτίθενται να υποβάλλουν εργασίες προς δημοσίευση στα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδοτών.
   

  Για τον Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα σεμινάρια:


  Α. IEEE Authorship Session - How to Get Published Under the HEAL-Link Open Access Agreement with IEEE
  23 Μαρτίου 2023, 14:00 μ.μ.
  Ιστοσελίδα εγγραφής: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/pwfpw010hl1h0g/ 

  Β. An introduction to F1000
  28 Μαρτίου 2023, 12.00 μ.μ.
  Ιστοσελίδα εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/5436268492048888922

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης ΣΕΑΒ: scholarly@heal-link.gr,  τηλ.: 2610 96 96 25 και το Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών ΣΕΑΒ: support@heal-link.gr, τηλ.: 2310 99 79 26.

  Από τη Βιβλιοθήκη,

  Μαρία Νταουντάκη


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012