Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 31-03-2023 10:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης,για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3133/30.3.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 11.04.2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012