Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 31-05-2023 13:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθμ. 4030/31.05.2023 πρόσκλησης .

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 12.06.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών 

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012