Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

 • Συντάχθηκε 06-06-2023 12:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012