Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Συντάχθηκε 08-06-2023 08:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια Υλικών εκπαίδευσης ( Σκόνες Αγιογραφίας, Κόλλες Ζωγραφικής, Χαρτί plotter και ξηρογραφικό χαρτί) σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 15.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 09-06-2023 10:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΕ 1831) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ 2

  Για το τμήμα 2 Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων,  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της παραπάνω πρόσκλησης και συγκεκριμένα για τον αριθμό τεμαχίων των ειδών, διευκρινίζεται ότι το κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει δύο (2) ρολά χαρτί plotter. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Ιωάννα Κάβαλου


 • Συντάχθηκε 09-06-2023 10:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΕ 1831) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ 3

  Για το τμήμα 3 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της παραπάνω πρόσκλησης και συγκεκριμένα για τον αριθμό τεμαχίων των ειδών, διευκρινίζεται ότι το κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει δύο (2) ρολά χαρτί plotter. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Ιωάννα Κάβαλου


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012