Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 09-06-2023 10:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄αριθμ. 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι:

  Για το τμήμα 3  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της υπ΄αριθμ. 4150/07.06.2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) και συγκεκριμένα για τον αριθμό τεμαχίων των ειδών, το κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει δύο (2) ρολά χαρτί plotter. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Ιωάννα Κάβαλου


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012