Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για άδειες χρήσης Microsoft RDS και VDA για απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές μηχανές και εφαρμογές μέσω υποδομής VDI, για τις ανάγκες του Π.Κ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για άδειες χρήσης Microsoft RDS και VDA για απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές μηχανές και εφαρμογές μέσω υποδομής VDI, για τις ανάγκες του Π.Κ.

 • Συντάχθηκε 21-06-2023 14:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για άδειες χρήσης Microsoft RDS και VDA για απομακρυσμένη πρόσβαση σε εικονικές μηχανές και εφαρμογές μέσω υποδομής VDI, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 05.07.2023 και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012