Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Υλικά Εκπαίδευσης της Σχολής ΑΡΜΗΧ (Ξηρογραφικό χαρτί & χαρτί plotter)

 • Συντάχθηκε 21-06-2023 14:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια Υλικών εκπαίδευσης ( Χαρτί plotter και ξηρογραφικό χαρτί) σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 05.07.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012