Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εξοπλισμό πυροπροστασίας σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 04-07-2023 13:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για έκτακτες παρεμβάσεις πυροπροστασίας του Κτιρίου Β2, του χώρου πεδίου μέσης τάσης ΜΗΧΟΠ (Κτίριο Μ1) και λοιπών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 18.07.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012