Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

 • Συντάχθηκε 05-07-2023 11:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος    σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 21.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012