Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ασύρματου δικτύου των συμπληρωματικών κτιρίων Γ3 & Γ4

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ασύρματου δικτύου των συμπληρωματικών κτιρίων Γ3 & Γ4

 • Συντάχθηκε 06-07-2023 11:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού,  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ασύρματου δικτύου των συμπληρωματικών κτιρίων Γ3 και Γ4  του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 19.07.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012