Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών χωρισμάτων στο κτήριο Δ1 της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 10-07-2023 13:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών χωρισμάτων στο κτήριο Δ1 της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθμ 4577/10.7.2023 πρόσκλησης

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 26.07.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012