Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 21-07-2023 10:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2023 του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 04.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 21-07-2023 11:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ορθή Επανάληψη της 4739/21.07.2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το Τμήμα 38, Τεμάχια-Μονάδα στα είδη 17,18,20
  Εκ του Τμήματος Προμηθειών,
  Παναγιώτης Παϊζάκης

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012