Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση δικαιούχων υποτροφίας "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 • Συντάχθηκε 30-08-2023 09:02 από Markos Ntoukakis Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

    Σας ενημερώνουμε για την έγκριση των δύο υποτροφιών από το κληροδότημα «Ιωσήφ Παπαδόπετρου»  ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1175/18-8-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας (αρ.πρωτ. Πολυτεχνείου Κρήτης:5031/28-8-2023).

  Δικαιούχοι είναι:

  1.Ο φοιτητής της σχολής ΜΠΔ με αρ.πρωτ. αίτησης: 3390/21-04-2023

  2.Ο φοιτητής της σχολής ΗΜΜΥ με αρ.πρωτ. αίτησης: 3413/24-04-2023

   

  Τμήμα Σπουδών

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012