Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια & Εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού & ανταλλακτικών για παρεμβάσεις αποκατάστασης έκτακτων βλαβών & συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια & Εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού & ανταλλακτικών για παρεμβάσεις αποκατάστασης έκτακτων βλαβών & συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)

 • Συντάχθηκε 01-09-2023 08:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού και ανταλλακτικών για παρεμβάσεις αποκατάστασης έκτακτων βλαβών των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) του Πολυτεχνείου Κρήτης,  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθμ 5079/31.8.2023 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 15.09.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012