Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών Περιφέρειας Κρήτης από τον τόπο διαμονής τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών Περιφέρειας Κρήτης από τον τόπο διαμονής τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 • Συντάχθηκε 06-09-2023 14:58 από Maria Partsakoulaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpartsakoulaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Πρόσκληση

  Καλούμε α) τους άπορους φοιτητές, β) τους φοιτητές που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, και γ) τους φοιτητές με αισθητηριακή αναπηρία όρασης, που φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Δράσης που αφορά στην δωρεάν μετακίνηση, να αποστείλουν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ιδρυματικό τους email, στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (merimna@tuc.gr), έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023:

  α) οι άποροι φοιτητές που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στην υπ.αρ.Δ13/οικ.53923/23-07-2021,  ΦΕΚ 3359/Β/28-7-2021 (Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, για την δωρεάν μετακίνησή τους από τον τόπο διαμονής τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περιφέρειας Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2025την έγκριση της αίτησης στο Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, έτους 2023, με τίτλο μηνύματος: ΚΤΕΛ 2023 <ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου φοιτητή>, ΚΕΑ.

  β) οι φοιτητές που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιοτο πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ, με τίτλο μηνύματος: ΚΤΕΛ 2023 <ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου φοιτητή>, ΚΕΠΑ.

  γ) οι φοιτητές με αισθητηριακή αναπηρία όρασης το πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με τίτλο μηνύματος: ΚΤΕΛ 2023 <ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου φοιτητή>, ΚΕΠΑ.

  Η αποστολή του μηνύματος προϋποθέτει ότι ο φοιτητής συμφωνεί για την επεξεργασία των στοιχείων του στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

  Πρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, (ΚΕΑ)» μέσω της πανελλαδικής εφαρμογής ΚΕΑ θα βρείτε στην ιστοσελίδα Πληροφορίες για το ΚΕΑ.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821037287 και 2821006258

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012