Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Δαρμαράκη Παναγιώτη- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 08-09-2023 14:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Υβριδική παρουσίαση-Κτίριο Κ4
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/09/2023 13:00
  Λήξη: 14/09/2023 14:00

  Ονοματεπώνυμο: Δαρμαράκης Παναγιώτης

  Τίτλος: Διερεύνηση δομικών βλαβών και μεθόδων επεμβάσεων σε ενετικούς μονόχωρους καμαροσκέπαστους ναούς της Δυτικής Κρήτης

  Title: Investigation of structural damage and intervention methods in Venetian single-chamber arched temples of Western Crete

  Εξεταστική Επιτροπή
  Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
   Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής
  Νικόλαος Σκουτέλης, Καθηγητής

  Περίληψη
  Αποτελεί πραγματικότητα πως ένας από τους κυρίαρχους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς δόμησης ναών στην δυτική Κρήτη, κατά την περίοδο της ενετοκρατίας,  ήταν εκείνος του « μονόχωρου καμαροσκέπαστου ». Πλήθος ναών  της περιόδου αυτής έχει αποκατασταθεί πρόσφατα ενώ μέρος αυτών παρουσιάζει σοβαρές βλάβες. Καταδεικνύεται έτσι η ανάγκη της διερεύνησης των κύριων αιτιών των δομικών βλαβών που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς, με σκοπό την εφαρμογή των πλέον βέλτιστων επεμβάσεων για την αποκατάσταση τους.
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει η καταγραφή και η διερεύνηση των αιτιών των κυριότερων δομικών βλαβών που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τύπο ναών στην περιοχή δυτικής Κρήτης. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας περιλαμβάνεται  η διερεύνηση των δομικών βλαβών, σε ναούς με αντιστοιχία στις αναλογίες διαστάσεων, διαμέσου φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Σε δεύτερο στάδιο, θα γίνεται επιλογή ναών με τις χαρακτηριστικότερες δομικές βλάβες με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων για την διεξαγωγή στατικών και δυναμικών αναλύσεων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Στο τρίτο στάδιο με βάση τα ανωτέρω πραγματοποιείται τυποποίηση των αιτιών και των κυριότερων δομικών βλαβών που εμφανίζονται σε αυτού του τύπου τους ναούς. Τέλος, από τα στοιχεία που αναλύθηκαν δίνεται πρόταση επεμβάσεων αποκατάστασης των μελετώμενων ναών λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μνημείο σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αρχές αποκατάστασης που έχουν θεσπιστεί.


  Meeting ID: 937 4870 9913
  Password: 797833© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012