Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Erasmus+ για το προσωπικό 2η Πρόσκληση για διδασκαλία ή / και επιμόρφωση_Σχέδιο 2022-1-EL01-KA131-HED-000062944»

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 11:56 από Eleni Papadogeorgaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: epapadogeorgaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: Unknown erasmus#-@-

  Δείτε στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας τη 2η προκήρυξη ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση προσωπικού μέσω του προγράμματος Erasmus+

  -----------------------------

  Erasmus+ για το προσωπικό - Προκήρυξη για διδασκαλία ή / και επιμόρφωση

  [προκήρυξη ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

  To πρόγραμμα Erasmus+ λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια και έχει προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε χιλιάδες μέλη του προσωπικού των ευρωπαϊκών ΑΕΙ.

  Φέτος, είναι η δική σου ευκαιρία να ταξιδέψεις κι εσύ στην Ευρώπη για κινητικότητα Erasmus+ είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση!

          Μπορείς να:

  >> Διδάξεις σε αμφιθέατρο με ξενόγλωσσο και πολυπολιτισμικό ακροατήριο φοιτητών, να γνωρίσεις τους Ευρωπαίους συναδέλφους σου, να συζητήσεις από κοντά για έρευνα, να αναπτύξεις την ακαδημαϊκή σου δικτύωση

  >> Δεις πώς αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, να πάρεις και να δώσεις καλές ιδέες πάνω στη δουλειά σου και να γνωρίσεις τους Ευρωπαίους συναδέλφους σου!       

  >> Συμβάλλεις κι εσύ στη διεθνοποίηση του Ιδρύματός μας, να μοιραστείς τις δικές μας καλές πρακτικές, να προβάλλεις τον τόπο μας

  >> Βελτιώσεις τις γλωσσικές σου δεξιότητες, να αποκτήσεις μια άλλη ματιά όχι μόνο στην εργασιακή σου καθημερινότητα αλλά και ως Ευρωπαίος πολίτης για θέματα που απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη !       

   

  Μάθε πώς: διάβασε την προκήρυξη και στείλε την αίτησή σου στο erasmus<στο>tuc.gr έως 14/9/2023.

  Ρώτησέ μας στο 28210 37470 ή πέρασε από το Γραφείο Erasmus+ να μας γνωρίσεις και να μη χάσεις μια ακόμη ευκαιρία!

   

  Το πρόγραμμα ERASMUS+ [Δράση ΚΑ1.31 Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης] δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μετακινηθεί στην Ευρώπη με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

  α. να διδάξει σε συνεργαζόμενο με τη Σχολή τους Ίδρυμα της ΕΕ και

  β. να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό.

  Οι αιτήσεις (1 ανά άτομο) και για τις 2 κατηγορίες προσωπικού υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία (σε μορφή pdf) στη διεύθυνση erasmus<στο>tuc.gr  έως και 14/9/2023!

  Μην ξεχάσετε να βάλετε στο θέμα του email: «Αίτηση συμμετοχής σε κινητικότητα Erasmus+ για το Σχέδιο 2022-1-EL01-KA131-HED-000062944»


  Οι αιτήσεις αφορούν:


  1. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) για διδασκαλία: ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. www.tuc.gr/5120.html

  Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:

  1. * Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

  2. * Ενημέρωση Κοσμήτορα & Διευθυντή εργαστηρίου

  3. * Βεβαίωση ΑΜΕΑ


  2. Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση (διδακτικό -ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ- και διοικητικό προσωπικό – μόνιμοι/ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ) www.tuc.gr/5121.html

  Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:
  1. *Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
  2. *Εισήγηση Προϊσταμένου (για το διοικητικό προσωπικό) / Κοσμήτορα (για το διδακτικό προσωπικό) / Διευθυντή εργαστηρίου, επαρκώς τεκμηριωμένη για την προστιθέμενη αξία της μετακίνησης του αιτούντα (μοριοδοτούμενη).
  3. *Βεβαίωση ΑΜΕΑ


  Οι μετακινήσεις μπορούν να υλοποιηθούν από τη στιγμή της έγκρισής τους έως το αργότερο 31/10/2023.

  Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένες, να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ανά περίπτωση και να υποβληθούν εμπρόθεσμα προκειμένου να γίνουν αρχικά δεκτές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για αξιολόγηση. 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έλενα Παπαδογεωργάκη 28210 37470 erasmus@tuc.gr Ώρες εργασίας: 07:00 – 15:00 Γραφείο Erasmus+ | Πρόγραμμα ERASMUS Κτίριο Ε5, Γραφείο 015 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012