Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Enicon project- 1st Capacity Building Seminar

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 13:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Sustainable processing of Europe’s low grade sulphidic and lateritic Ni/Co ores and tailings into battery grade metals (ENICON) (https://enicon-horizon.eu), το Εργαστήριο Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει το 1stCapacity Building Seminar με υβριδική μορφή στις 2 & 3 Οκτώβρη 2023.

  Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με την Υδρομεταλλουργία, με την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών, την ανάκτηση Ni/Co, την αξιοποίηση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών παραπροϊόντων, την ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων.

  Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και σε νέους ερευνητές. 

  Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.

  Σύνδεσμος εγγραφής: https://enicon-horizon.eu/2023/07/27/enicons-capacity-building-seminar-1/

  Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 20/9/2023 και οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σχετικό σύνδεσμο Zoom πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012