Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου έτους 2022-2023 με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ

 • Συντάχθηκε 20-09-2023 18:17 από Fotios Kanellos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: fkanellos<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 22-09-2023 11:52

  Κύρια: ΔΕΠ ΗΜΜΥ. Άλλες ιδιότητες: Unknown erasmus#-@-

  Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας,

  είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Το νέο πληροφοριακό σύστημα μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων ανώνυμα από τους συμμετέχοντες φοιτητές σε κάθε μάθημα. Η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά πιλοτικά τις αμέσως επόμενες ημέρες για όλα τα μαθήματα του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους, καθώς το έτος 2022-2023 κλείνει σύντομα με τη λήξη της επαναληπτικής εξεταστικής. 

  Για να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η φόρμα αξιολόγησης για κάποιο μάθημα, θα σταλούν προς όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές με αυτοματοποιημένα emails από το σύστημα, σχετικές οδηγίες και τυχαιοποιημένα tokens μιας χρήσης. Κάθε φοιτητής θα λάβει ένα ξεχωριστό email για κάθε δηλωμένο μάθημα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Στις λίγες περιπτώσεις συνδιδασκαλίας μαθήματος, θα συμπληρωθεί διαφορετικό ερωτηματολόγιο για κάθε διδάσκοντα. 

  Η διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων είναι απολύτως ανώνυμη, καθώς δεν διατηρούνται στοιχεία συσχέτισης των tokens και των φοιτητών, ούτε διατηρούνται άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, που να επιτρέπουν την αποκάλυψη της ταυτότητας του φοιτητή. Κάθε token μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο για το μάθημα στο οποίο αντιστοιχεί, πάντα εντός της χρονικής περιόδου αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δεν έχουν πρόσβαση σε μεμονωμένες αξιολογήσεις και δεν μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης.

  Καλούμε όλους τους φοιτητές να ανταποκριθούν στη νέα αυτή υπηρεσία και να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που παρακολούθησαν, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου.

  Η χρονική περίοδος αξιολόγησης για την τρέχουσα πιλοτική χρήση του συστήματος για τα 723 μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) του έτους 2022-2023 θα διαρκέσει από 22.09.2023 έως 08.10.2023.

  Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση και συνεργασία σας

  Με εκτίμηση,

  Φώτιος Δ. Κανέλλος

  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας  

  Πολυτεχνείο Κρήτης


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012