Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Bιώσιμη διαχείριση και προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εμπειρία από τον Μπάλο (29 Σεπ 2023)

 • Συντάχθηκε 25-09-2023 11:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση:

  «Bιώσιμη διαχείριση και προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εμπειρία από τη Λιμνοθάλασσα του Μπάλου»

  που θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14:00 - 16:30, στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου CROSS-COASTAL-NET[1]

  Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συζητηθούν οι προκλήσεις και προτάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων σε τουριστικούς προορισμούς και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα εκτενούς μελέτης για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση της Λιμνοθάλασσας του Μπάλου.  

  Για τη συμμετοχή σας μπορείτε να εγγραφείτε στο παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/u5HARuvxqw6JE8A58 .

  Ο σύνδεσμος για την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συμπληρώσετε στην παραπάνω φόρμα.

  Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση της περιοχής του Μπάλου, αλλά και στην  προστασία των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και των ευαίσθητων παράκτιων τουριστικών οικοσυστημάτων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφύλαξη τους για τις επόμενες γενιές.

  Σας περιμένουμε!

   


  [1] To έργο «CROSS-COASTAL-NET, Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού»  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με συντονιστή εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων. Κύριος  στόχος του έργου CROSS-COASTAL-NET  είναι  η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού με σκοπό την μεταφορά και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΥ, όπως η  Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Π.Ε Χανίων, και η Χερσόνησος Ακάμα στην Επαρχία Πάφου, που υφίστανται τεράστιες πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό. 


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012