Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Λαδά Ευάγγελου, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 25-09-2023 12:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 27/09/2023 10:00
  Λήξη: 27/09/2023 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: ΛΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Αριθμός Μητρώου: 2011010116

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

  Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

  Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

   

  Περίληψη

  Στον σύγχρονο κόσμο μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Απαιτούνται η αποσύνδεση

  των πόρων και η αποσύνδεση των επιπτώσεων για την προώθηση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής ώστε να γίνει σταδιακά η μετάβαση σε μια πιο πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια οικονομία. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος της αειφόρας και της θετικής ηγεσίας στα πλαίσια της υπεύθυνης κατανάλωσης. Αναλύονται ως έννοιες τα δυο έιδη ηγεσίας που προαναφέρθηκαν, εξετάζεται η σχέση μεταξύ τους, επισημαινεται ο ρόλος που πρέπει να έχουν στα πλαίσια της υπεύθυνης κατανάλωσης και επιπρόσθετα διερευνώνται συγκεκριμένες πρακτικές – προτάσεις που μπορούν να προωθησουν την υπεύθυνη κατανάλωση.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/9/2023

  Ώρα: 10:00

   

  Χώρος Εξέτασης

  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη : https://tuc-gr.zoom.us/j/97093090167?pwd=TUt4ZzIxc0l2bGZ4dEVUY3UyUUNXZz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012