Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.: ΜΟΠ505 - Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων - Εργαστήρια 2023-2024

  • Συντάχθηκε 04-10-2023 12:56 από Georgios Saratsis Πληροφορίες σύνταξης

    Email συντάκτη: gsaratsis<στο>tuc.gr

    Ενημερώθηκε: -

    Κύρια: ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος προπτυχιακός ΜΗΧΟΠ, απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΧΟΠ

    Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "ΜΟΠ505 - Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων" να δηλώσουν συμμετοχή στο eclass, στην ομάδα "ΜΟΠ505 - Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων - Εργαστήρια 2023-2024" μέχρι και τη Δευτέρα 09/10/2023


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012