Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την χορήγηση προπτυχ., μεταπτυχ. υποτροφιών, από έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ

 • Συντάχθηκε 05-10-2023 13:40 από Christina Kamaledaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ckamaledaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 05-10-2023 13:53

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ

  Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την χορήγηση προπτυχ., μεταπτυχ.  υποτροφιών,  από έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012