Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομάδα Συζήτησης (εξάσκηση στα Αγγλικά) / Conversation Class (oral practice in English)

 • Συντάχθηκε 06-10-2023 12:26 από Triantafyllia Lytra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: tlytra<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος

  Αυτό το εξάμηνο το Γλωσσικό Κέντρο διοργανώνει "Ομάδα Συζήτησης" στα Αγγλικά με υπεύθυνο τον εθελοντή διδάσκαλο κ. Doherty. Η ομάδα θα παρέχει στους φοιτητές που ενδιαφέρονται για εξάσκηση στον προφορικό λόγο, εβδομαδιαίες συναντήσεις για τσάι/ καφέ και συζήτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email με τη γραμματέα του Γλωσσικού Κέντρου: tlytra@tuc.gr.

  Σημείωση: Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν πότε είναι διαθέσιμοι μεταξύ των ημερών Δευτέρα ή Πέμπτη στις 5:00 ή και τις 2 ημέρες. H εβδομαδιαία συνάντηση θα κανονιστεί σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας.

   

  This semester the Language Centre will offer a "Conversation Class" in English led by our volunteer teacher Mr. Doherty. The group will offer an opportunity for students interested in speaking practice to meet weekly for tea/coffee and conversation. Students interested should send an email to the administrative secretary of the Language Centre: tlytra@tuc.gr.

  Note: Students should mention in their email if they are available either Monday or Thursday at 5:00 or both days. Whenever the majority can, that’s when the Conversation Class will be.


 • Συντάχθηκε 10-10-2023 10:11 από Triantafyllia Lytra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: tlytra<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος

  Το Conversation Class για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 5 στο Γλωσσικό Κέντρο. Τυχόν νέοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώσουν τη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου στο: tlytra@tuc.gr.

  The Conversation Class for the winter semester 2023-24 will take place every Thursday at 5 at the Language Centre. Students interested are requested to inform the secretary of the Language Centre at: tlytra@tuc.gr


 • Συντάχθηκε 10-10-2023 13:25 από Triantafyllia Lytra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: tlytra<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος

  Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

  The first meeting will take place on Thursday, October 19th.


 • Συντάχθηκε 12-10-2023 09:22 από Triantafyllia Lytra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: tlytra<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος

  Εξαιτίας κάποιας απρόοπτης αλλαγής στο πρόγραμμα των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στο Γλωσσικό Κέντρο, το Conversation Class θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 18:00.

  Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 19/10.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012