Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΧΗΜΗΠΕΡ 5ο Εξάμηνο: Τεχνική Χημικών Διεργασιών

 • Συντάχθηκε 10-10-2023 14:42 από Evaggelos Diamantopoulos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ediamantopoulos<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: σύνταξη/αποχώρηση ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: ομότιμος ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ

  ΧΗΜΗΠΕΡ 5ο Εξάμηνο: Τεχνική Χημικών Διεργασιών

  Το μάθημα της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στην Αίθουσα 2042 δίπλα στο πάρκιν του Κτηρίου Επιστημών, λόγω χρήσης της αίθουσας Κ2.Α1 για άλλη δραστηριότητα.

  Ο διδάσκων

  Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012