Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου»

 • Συντάχθηκε 30-10-2023 10:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 30-10-2023 10:22

  Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ε4.101, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

  Τηλέφωνο: 28210 37055-28210 37761, e-mail: eadip-info@tuc.gr

  Χανιά 30/10/2023

  Αρ.Πρωτ:  3025   

  Περίληψη της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου»

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά), προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου», το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο, επιφανείας 674,79 μ2, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Τζανακάκη και Βολουδάκηδων, αρ. 14., στο Ο.Τ 174, εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, Κρήτης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για περαιτέρω πληροφορίες ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν με αντιπρόσωπο της Εταιρείας επίσκεψη στους χώρους του μισθίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης, στα τηλέφωνα 2821037055, 2821037761 και στο email: eadip-info@tuc.gr.

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Κτίριο Ε4.101, ΤΚ. 73100, Χανιά», με courier ή ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.. Ο φάκελος στην εξωτερική του πλευρά́ θα πρέπει να αναγράφει τα πλήρη ατομικά ή εταιρικά στοιχεία του συμμετέχοντος καθώς και την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ».

  Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και της Εταιρείας Αξιοποίησης www.eadip.tuc.gr.

  Επισυνάπτεται στο παρόν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης. 

  O Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

  Ομ. Καθηγ. Ε. Γιδαράκος.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012