Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμου υγραερίου μετά του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμου υγραερίου μετά του συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 08-11-2023 12:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια καυσίμου υγραερίου μετά του συνοδού εξοπλισμού με χρησιδάνειο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2027, για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις κατ΄ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας υπ' αριθ. 1115/08.11.2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Προϋπολογισμός: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 24.11.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012